Преобразуване WordPress Сайтове за статичен HTML
(За повишаване на скоростта, сигурността и SEO)