Ресурси за плагиатство (за студенти и преподаватели през 2020 г.)

Какво е плагиатство (вземете нашата викторина)? Какви са различните видове плагиатство (с примери)?