Μετατροπή WordPress Ιστοσελίδες σε στατικό κώδικα HTML
(Για να αυξήσετε την ταχύτητα, την ασφάλεια και το SEO)