20+ Στατιστικά και γεγονότα Facebook για το 2020

Facebook από τους αριθμούς: στατιστικά στοιχεία χρήσης, δημογραφικά στοιχεία και γεγονότα που έχουν σημασία