Σύγκριση pCloud vs συγχρονισμού

Σύγκριση απόψεων μεταξύ των δύο καλύτερων παροχέων αποθήκευσης cloud κρυπτογράφησης μηδενικής γνώσης