Πόροι λογοπαίγνιο (για φοιτητές και καθηγητές το 2020)

Τι είναι η λογοκλοπή (πάρτε το κουίζ μας); Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι λογοκλοπής (με παραδείγματα);