ફક્ત $ 3 For માટે G 0.99 / મહિનો For માટે સાઇટગ્રાઉન્ડ હોસ્ટિંગના 0.33 મહિના મેળવો

એક્સએક્સએક્સએક્સ હોસ્ટિંગ રિવ્યૂ

એ 2 હોસ્ટિંગ એ "20x ઝડપી વેબ હોસ્ટિંગ" ની બાંયધરી આપે છે પરંતુ શું આ સાચું છે કે તે માર્કેટિંગની ખેલ છે?