HostGator vs GoDaddy Hosting

HostGator vs GoDaddy web hosting comparison