InMotion Hosting vs HostGator

InMotion Hosting vs HostGator web hosting comparison