Het omzetten WordPress Sites naar statische HTML
(Om snelheid, beveiliging en SEO te verbeteren)