Slik installerer og konfigurerer du WP-raketten (med anbefalte innstillinger)