20+ ਲਈ 2021+ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਤੱਥ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ