ਕੇਵਲ $ 3 For ਲਈ ਸਾਈਟਗਰਾਉਂਡ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦੇ 0.99 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ 🔥 ਇਹ $ 0.33 / ਮਹੀਨਾ ਹੈ 🔥

40+ ਟਵਿੱਟਰ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ 2020 ਲਈ ਤੱਥ

ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਵਿੱਟਰ: ਤੱਥ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਜਨ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ