Hur man installerar och konfigurerar WP-raket (med rekommenderade inställningar)