3 மாத தள தள ஹோஸ்டிங் $ 0.99 க்கு கிடைக்கும் $ அது $ 0.33 / மாதம்

Hostinger விமர்சனம்

ஹோஸ்டிங்கரின் மலிவான வலை ஹோஸ்டிங் (மாதத்திற்கு 9 4 முதல்!) சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான எனது 0.80 நன்மை தீமைகள் பட்டியல்