รีวิว Hostinger

รายการข้อดีของ 9 และข้อเสียของ 4 ในการใช้บริการเว็บโฮสติ้งราคาถูกของ Hostinger (จากราคาเพียง $ 0.80 / เดือน!)