วิธีการติดตั้งใบรับรอง SSL ฟรี
บน * ALL * แผนการโฮสต์