เปรียบเทียบ pCloud กับ Sync

การเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้ให้บริการที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เข้ารหัส zero-knowledge ที่ดีที่สุดสองคน