แหล่งข้อมูลการลอกเลียนแบบ (สำหรับนักเรียน & ครูในปี 2020)

การลอกเลียนแบบคืออะไร (ทำแบบทดสอบของเรา) การขโมยความคิดแตกต่างกัน (ตัวอย่าง) ประเภทใดบ้าง