40 + สถิติ Twitter & ข้อเท็จจริงสำหรับ 2020

Twitter โดยตัวเลข: ข้อเท็จจริงสถิติการใช้งานและข้อมูลประชากรที่คุณควรรู้