20 + Facebook Statistics & Facts For 2019

Facebook sa pamamagitan ng mga numero: mga istatistika ng paggamit, mga demograpiko at mga katotohanan na mahalaga