Elementor vs Divi

Cái nào tốt nhất WordPress Trình tạo trang cho bạn? So sánh đối đầu (Cập nhật năm 2021)

Từ $ 49 / năm - 1 trang web
Từ $ 80 / năm - trang web không giới hạn (giảm 10%)