Nhận xét của Hostinger

Xếp hạng từ 4 người dùng và 9 ưu và 4 nhược điểm của tôi khi sử dụng lưu trữ web giá rẻ của Hostinger (0.99 đô la / tháng)