Cách cài đặt & cấu hình tên lửa WP (với cài đặt được đề xuất)