LastPass so với 1Password

Cuộc thách đấu quản lý mật khẩu LastPass vs 1Password. Cái nào là tốt nhất?