Đánh giá Namecheap EasyWP

EasyWP có dễ sử dụng nhất và được quản lý rẻ nhất không WordPress dịch vụ lưu trữ ngoài kia?