Điều khoản & Điều kiện, Quyền riêng tư & Chính sách cookie & Tiết lộ liên kết