Tất cả đánh giá

Những ngày này thật khó để tìm thấy những đánh giá thực sự khách quan và trung thực trên internet. Mọi người đều là một nhà tiếp thị liên kết (điều này hoàn toàn tốt!) Nhưng biết tin tưởng ai có thể là thách thức đối với chủ sở hữu trang web trung bình. Thêm vào đó, vượt qua tất cả những điều vớ vẩn và vô nghĩa, và thực sự tìm hiểu những gì tốt và xấu về một công cụ, dịch vụ hoặc phần mềm cụ thể có thể tốn thời gian và bực bội.

Mục tiêu của chúng tôi là tổng hợp danh sách đánh giá toàn diện về lưu trữ web, phần mềm và công cụ thương mại điện tử và người xây dựng trang web để bạn có thể đưa ra quyết định dựa trên nhu cầu cá nhân của mình - không có sự thiên vị nào ở đây, chỉ là sự thật về từng giải pháp.

Duyệt các đánh giá trung thực và không thiên vị của chúng tôi về Web & WordPress Lưu trữ web, Phần mềm thương mại điện tửNhà xây dựng trang web