Hơn 40 thống kê và sự kiện Twitter cho năm 2020

Twitter theo các con số: sự thật, số liệu thống kê sử dụng và nhân khẩu học bạn nên biết