KIỂM TRA NẾU TRANG WEB ĐANG XUỐNG


Chỉ cần nhập một tên miền và kiểm tra xem trang web có bị hỏng cho những người khác không, hoặc nếu trang web không hoạt động chỉ dành cho bạn.

Công cụ miễn phí này giúp bạn tìm hiểu xem một trang web có bị lỗi không, hoặc nếu nó bị sập vì sự cố trên máy tính của bạn và với internet của bạn.


Điều gì gây ra thời gian chết trang web?

Trang web có vấn đề với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web của họ

Trang web có vấn đề về máy chủ / cơ sở dữ liệu / phần mềm

Trang web có sự cố máy chủ tên miền (DNS)

Trang web đã quên gia hạn tên miền của họ

Nhưng đôi khi, đó là vì bạn .. nếu đó là trường hợp thì 10 lần trong số đó là do bạn gặp vấn đề về kết nối Internet.


thích hợp và tự động giám sát trang web tôi khuyên bạn nên sử dụng một công cụ như Trình theo dõi máy chủ