Cách sử dụng Shopify và Wix để viết blog

Shopify và Wix không thực sự được gọi là công cụ viết blog. Nhưng bạn có biết rằng cả hai đều đi kèm với các tính năng viết blog mạnh mẽ và dễ sử dụng