Wix và Squarespace
(So ​​sánh trực tiếp)

ĐƯỢC GIẢM GIÁ 10% SQUARESPACE
Sử dụng mã phiếu giảm giá: PARTNER10
Trong thời gian giới hạn, chỉ Squarespace giảm giá 10% cho khách hàng mới trong thời hạn đăng ký đầu tiên của họ cho bất kỳ gói nào (hàng tháng hoặc hàng năm) bằng cách sử dụng mã khuyến mãi PARTNER10 khi thanh toán.
ĐƯỢC GIẢM GIÁ 10% SQUARESPACE
Sử dụng mã phiếu giảm giá: PARTNER10
Trong thời gian giới hạn, chỉ Squarespace giảm giá 10% cho khách hàng mới trong thời hạn đăng ký đầu tiên của họ cho bất kỳ gói nào (hàng tháng hoặc hàng năm) bằng cách sử dụng mã khuyến mãi PARTNER10 khi thanh toán.